Angantyrsgatan

Angantyrsgatan, efter den hos Saxo omnämnda drabbningen mellan den danske vikingen Angantyr och hjälten Starkodder. Den senare har också tillägnats en gata på Råå, Starkoddersgatan. Striden mellan de två kämparna kan ha stått på Råå Ljung, enligt Elias Follin, som i sin ”Helsingborgs historia” skriver: ”Än i dag visas stenen, på vilken Starkodder efter envigskampen vilade, och den bäcken till vilken han kröp på händer och fötter, för att av dess vatten stilla sin törst, men vämjdes av att dricka därav, då han såg det färgat av Angantyrs och dess bröders blod, kallas än i dag Lussebäcken” (Råå 1923).