Andreas Tengwall

Tengwall, Andreas, 1840–1910, grosshandlare, uppfann 1889 den s.k. Triopärmen, en ”brev- och värdepappersordnare” som blivit känd över stora delar av världen. Grosshandeln höll till i Södra Kyrkogatan 20–22. Det var tillsammans med bokhandlare Otto Killberg och bokbindare R. Larsén (trion som gav namn åt pärmen), som pärmtillverkningen kom igång. Teodor Tengwall (1872–1926), son till Andreas kom tidigt in i bilden, firman kallades då A. & T. Tengwall, senare ombildat till AB Tengwall.
Andreas Tengwall, som genast tagit patent på konstruktionen inrättade fabrik i källaren till villa Valltorp som han låtit uppföra 1876. I Amerika startades även en fabrik av amerikanska intressenter. Andreas Tengwall uppbar royalty från denna resten av sitt liv. Förutom förbättringar på pärmkonstruktionen uppfann han även en hålslagningsapparat för anpassning till pärmarnas gafflar. Sonen, Teodor, tog över ledningen av företaget efter faderns död. När Teodor gick bort 1926 ärvde systern, Frida, bolaget, men hon sålde det till Esselte. Samma år flyttades fabrikationen till de forna kasernbyggnaderna på Söder, där AB Johnsons Pappersindustri tog över tillverkningen.
Uppfinnaren, Andreas Tengwall, blev genom sina världspatent och framgångsrika rörelse en av stadens ledande affärsmän. Han engagerade sig även i stadens utveckling, föreslog exempelvis 1876 om införandet av gatunummer på stadens fastigheter i stället för den då rådande kvartersnumreringen. Frågan bordlades den gången, men blev senare verklighet. KEA