Andreas Rönnow d.ä.

Andreas Rönnow d.ä. (1747-1802) räknas som den störste rokokomästaren bland guld- och silversmederna i Helsingborg. Andreas blev gesäll 1768 efter att han gått i lära hos E. Wallmans änka i Landskrona. 1777 blev han mästare i Helsingborg och hans mästerstycke, en rokokokaffekanna, finns bevarat i Helsingborgs museers samlingar. Kaffekannan är av den praktfullare sorten och kan kvalitetsmässigt jämföras med liknande kaffekannor av andra samtida mästare i Europa. Rönnow arbetade framförallt i stram rokoko, och hans verk är utmärkta exempel på högklassigt rokokohantverk. Rönnow antas även vara den förste Helsingborgaren som tillverkat dräktsilver i större skala, och i hans arbetsböcker återkommer föremål så som öronringar, guldringar, käppringar, sporrar, snusdosor, bläck- och sanddosor, tedosor, tesilar, gräddskålar, saltkarinfattningar, sockerklyfter, punschskedar och bondebägare.

Andreas Rönnow var verksam och stämplade arbeten fram till hans död 1802. Han förvärvade fastigheterna nr 40 och nr 41 vid Norra Storgatan år 1781. Han hade posten som förman för borgerskapets äldste mellan 1798-1800, med innehavande förtroendeuppdrag. Efter Rönnows död fortsatte guldsmedsrörelsen av hans efterlevande änka från hans andra äktenskap, Theodora Lundström. Theodora fortsatte delvis med Andreas former och förde en god produktion med egna stämplar under namnet ”Rönnows enka”. 1819 övertogs tillverkningen och verkstaden av Andreas äldsta son, Lars Andreas Rönnow.

Läs mer: Margareta Hansson, ”Guld- och silversmeder”, Helsingborgs historia VI:2 (1985)

My Bengtsson