Anderssons manufakturhandel, Nils

Anderssons manufakturhandel, grundad i oktober 1881 då den 26-årige Nils Andersson erhöll rättighet att idka handel med manufaktur. Verksamheten var inhyst i Stortorget 9. Till en början rörde det sig mest om herrunderkläder, slipsar och liknande men efterhand övergick sortimentet till manufaktur, med tyngdpunkt på damkläder. År 1885 flyttade A. butiken till det Arnhamnska huset, Stortorget 13, där betydligt större lokaler stod till buds. År 1910 ombildades firman till aktiebolag och till vd utsågs Otto B. Olsson, som stod kvar till sin död 1927, varefter Axel Karlsson trädde till. Notabelt är att under hela tiden som aktiebolag var Henry Dunker styrelsens ordförande. Det var också han som genom Gummifabrikens intressenter 1940 av Oscar Nilsson förvärvade fastigheten tvärs över torget, byggnaden intill Hotell Mollberg, dit Nils Anderssons handel flyttade. År 1957 upphörde den gamla klädesfirman för gott. KEA