Andersson & Pettersson, Vagnfabrik och Smidesverkstad

Andersson & Pettersson, Vagnfabrik och Smidesverkstad, startad år 1887 av Lars Andersson och L.W. Pettersson på gården vid N. Storgatan 16. År 1899 avled Pettersson och Andersson drev rörelsen vidare ensam. På den stora Industri- och slöjdutställningen 1903 deltog företaget med en finare åkvagn och prov på företagets välgjorda bladfjädrar till vagnar. Bladfjädern plomberades och var fullt belastad under hela utställningstiden och vid slutet av utställningen visade det sig att fjädern satt sig med endast en millimeter! För denna insats erhöll företaget guldmedalj. År 1905 köpte smedmästare Lars Andersson fastigheten Långvinkelsgatan 21, känd som det Netzlerska huset. Inne på gården byggde Andersson om det gamla stallet till smedja. År 1930 övertogs rörelsen av Bror M. Blixt (1902–1978) som tidigare arbetat i verkstaden och företaget blev specialist på härdning av bladfjädrar.