Andersson, Anton

Andersson, Anton, slakteri och charkuterifabrik jämte butiker på flera platser i Hbg. A. som var född i Vittsjö 1857 växte upp under mycket fattiga förhållanden, nödgades som 11-årig läm-na hemmet och ta allehanda arbeten. Genom stor arbetsvilja kom han så småningom att bli stor jordägare i Hbg, där han 1879 började sälja kött från vagn på Stortorget. År 1912 uppfördes för hans räkning den i dag kvarstående fastigheten på hörnet Drottninggatan/ Långvinkelsgatan/Norra Strandgatan. Här inrättades