Anders Österling

Österling, Anders, 1884–1981, författare, föddes i Helsingborg, son till bokförläggaren och journalisten Hans Österling. År 1888 flyttade familjen till Göteborg, där Hans Österling fått anställning som redaktör för Göteborgs Aftonblad och 1890 till Malmö, där han blev redaktionssekreterare i det 1888 nystartade Skånska Dagbladet. Skalden Österlings första minnesbilder härrör dock från födelsestaden Helsingborg, som han beskriver i dikten ”Den första utsikten” ur ”Tonen från havet” (1933): ”På junibesök i min födelsestad…”I memoarboken ”Minnets vägar” (1967) berättar Österling också om de första minnena från födelseorten Helsingborg, som skalden bevarade i tacksamt minne. Många år som äldre (1970–76) vistades han också i närheten av Helsingborg, i sitt sommarhem i fiskeläget Gamla Viken, som förvisso också inspirerat de sista årens poesi.

Läs mera: Solbritt Lindfors Lång, red., ”Diktarnas Helsingborg” (2005).