Ambulans

Stadens första ambulans vid Rådhuset.
Stadens första ambulans vid Rådhuset.

Ambulans. Helsingborg fick sin första ambulans 1906 då drottning Sofia skänkte en hästdriven, gulmålad sådan. Det dröjde sedan ända till 1928 innan den första motordrivna ambulansen inköptes.