Allerums norra eller Djuramåsa skola

Allerums norra skola eller Djuramåsa skola, folkskola 1860–1968. Nya folkskolehuset, uppgifter saknas.