Allerums mosse

Allerums mosse, naturreservat som utgör en liten rest av den typen av våtmark som egentligen kallades ”måse” i gamla tider och skall inte förväxlas med det moderna vegetationsbegreppet mosse. Det med björk bevuxna reservatet är avsatt på grund av förekomsten av den sällsynta sumpviolen som här har sin enda förekomst i västra Skåne. Äldre, men intressanta, fynd i området är t.ex. fossil av kärrsköldpadda och levande hjortron. Den senare indikerar inslag av högmossevegetation.