Allerums kyrkbys skola till 1913

Allerums kyrkbys skola, i bruk 1895–1913, belägen på Allerumsvägen. Byggnaden har senare varit kartongfabrik. En älgskulptur finns på tomten.