Allerums kyrka

Allerum kyrkas torn. Foto: Sven-Olof Larsén
Allerum kyrkas torn. Foto: Sven-Olof Larsén

Av kyrkans två klockor är den största senmedeltida, tillverkad av den danske klockgjutaren Johannes Fastenowe år 1520. Denne, som räknas som sin tids främste klockgjutare i Danmark, var verksam i Köpenhamn. Från hans verkstad utgick under åren 1511–1522 inte mindre än 30 klockor, varav 24 ännu är bevarade, däribland den stora stormklockan i Roskilde domkyrka, Asminderød-klockan som numera finns på Nationalmuseet i Köpenhamn samt lillklockan i Lunds domkyrka. På klockan i Allerums kyrka finns en ingjuten latinsk text i form av tre hexametrar och en uppräkning av inblandade personer:

Egidii natale ferunt qui natus athenis Cecropios inter cives contemsit honores, Transiit ad superos et in alto vivit olimpo

Dominus clemens prepositus, Nicolaus ione Trugillus petri tutores eccle alleromen iohannes fastenoble me fecit anno dni mdxx

I fri översättning lyder texten: ”Man firar Egidius festdag, som är född i Aten. Föraktade hedersbevisningar ibland cecropiska medborgare [dvs. atenare], gick över till de himmelska, och lever nu i den höga Olympen. Herr Clemens präst, Niels Jensen, Truls Pedersen, Allerums kyrkas värdar. Johannes Fastenowe gjorde mig i Herrens år 1520.” På klockan finns även en reliefavbildning av S:t Egidius som abbot hållande en krumstav som slutar med en treklöver i höger hand och en bok i den vänstra. Vid hans fötter vilar hans attribut, hinden. Figuren, som står på en liten konsol, är iklädd munkdräkt och har en låg huva på huvudet. På grund av förslitningar har klockan vänts ett kvarts varv så att Egidiusfiguren numera är svår att se (Brunius 1850:587f; Andersson 1968:10ff; Uldall 1982:265ff).
Författare: Peter Carelli

Läs mera: Medeltidens kyrkor

Kyrkoherdar i Allerums och Fleninge pastorat

(årtal inom parentes avser levnadsår)

1 Niels Hemmingsen, 1500-talet

2 Albrekt Hansen, 1500-talet

3 Knud Hansen, enl. uppgift 1591–1636

4 Christen Christensen, enl. uppgift 1637–1656

5 Niels Jensen Tulin, (omkr. 1622–1686), 1657–1686

6 Palle Jakobsson Bang, (1660–1695), 1687–1695

7 Jonas Groterus, (1664–1705), 1697–1705

8 Nicolaus Stenhoff, 1707–1719

9 Olof Hellichius, (1683–1728), 1719–1728

10 Johannes (Johan) Sundius, (1699–1774), 1729–1774

11 Anders Forssell, (1737–1786), 1776–1786

12 Gabriel Thulin, (1751–1827), 1788–1821 avsked på egen begäran

13 Sven Claesson Arrhén, (1785–1858), 1821–1855 avsked på egen begäran

14 Bernhard Pommer, (1815–1869), 1855–1869

15 Sven Sjögren, (1811–1885), 1871–1885

16 Arnold Hammar, (1842–1915), 1887–1915

17 Albin G:son Bergstrand, (1868–1953), 1915–1943

18 Bruno Fredlund, (1897–1982), 1943–1962

19 Gunnar Åkesson, (1910–1984), 1962–1977

20 Karl Johan Tyrberg, (1936–), 1977–1989

21 Sten Salomonsson, (1948–), 1989–2003

22 Pär Stynsberg, (1959–), 2004–

Fr.o.m. 2002 omfattar pastoratet även Välinge–Kattarps församling.

Litteraturlista

Andersson, Bror A. 1968. Allerums kyrka. Allerum.

Anshelm, Gunnar 1947. Stiftets kyrka. Lunds stift i ord och bild. 1947. Herrlin, Gunnar (red.). Stockholm.

Brunius, Carl Georg 1850. Skånes konsthistoria för medeltiden. Lund.

Jansson, Petter 1993a. Allerums bytomt, Allerums socken. Arkeologisk förundersökning. Landsantikvarien i Malmöhus län (stencil).

LUHM = Lunds Universitets Historiska Museum, inv nr 17497.

Rydbeck, Monica 1936. Skånes stenmästare före 1200. Lund.

Tuneld, John 1960. Prästrelationerna från Skåne av år 1667 och 1690. Lund.

Tynell, Lars 1921. Skånes medeltida dopfuntar. Stockholm.

Uldall, F. 1982 (1906). Danmarks middelalderlige kirkeklokker. Anden udgave. Hojbjerg.

Wienberg, Jes 1985–91. Danmarks middelalderlige Kirker (kartotek). Kyrkoarkivet, Lunds Universitets Historiska Museum, Lund.

Wikerstål, Erik & Ranby, Caroline 2006a. Allerums kyrka, Allerums kyrkliga samfällighet, Lunds stift, Skåne län. Underhållsplan. Wikerstål Arkitekter AB, Helsingborg (stencil).

Wikerstål, Erik & Ranby, Caroline 2007b. Allerums kyrkliga samfällighet, Lunds stift, Skåne län. Vårdplan. Wikerstål Arkitekter AB, Helsingborg (stencil).