Allerums högre folkskola

Allerums högre folkskola, i bruk 1860–1954, belägen snett emot nuvarande skolan.