Allan Selge

Selge, Allan, 1902–1986, kom 1922 till Helsingborg som journalist på Skånska Social-Demokratens redaktion. I 46 verksamma år stannade Selge i den lokala tidningsvärlden. Selge kom så småningom att ingå i tidningen Arbetet samt medarbetade i flera andra tidningar och tidskrifter, bl.a. (ibland under signaturer som ”Pilo” och ”Salix”) flitigt i tidskriften ”Hälsingborg – Staden vid Sundet”. Selge skrev flera böcker om Helsingborgs historia, bl.a. ”Möllevångsboken. En rapsodi över ett gille och en stadsdel i Helsingborg” (1974), ”Boken om Helsingborg” (1976) och ”Stattenaboken” (1979). Han tilldelades Helsingborgsmedaljen 1971.

Läs mera: Solbritt Lindfors Lång, (red.), ”Diktarnas Helsingborg” (2005).