Alfred Cronholm

Cronholm, Alfred, mäklarfirma, grundades 1918 på Bruksgatan, flyttade på 1930-talet till Karlsgatan och finns sedan mitten av 1940-talet på Stortorget 11. Företaget räknas i dag som ett av landets äldsta i branschen.