Alf Åberg

Åberg, Alf, 1916 – 2011, född i Helsingborg, professor och historiker, krigsarkivarie på Krigsarkivet i Stockholm. Åberg tog studenten i Helsingborg, studerade därefter vid universitetet i Lund. Flyttade 1943 till Stockholm för att tillträda en tjänst på Krigsarkivet. Mest känd för allmänheten blev Åberg då han, med början 1968, medverkade i radioprogrammet ”Svar i dag” där han fram till 1991 svarade på omkring 1 600 frågor från lyssnarna. Han erhöll 1982 av regeringen professors namn som erkänsla för sina breda populärvetenskapliga insatser. Han har under åren medverkat med ett stort antal lokalhistoriska artiklar i ”Kring Kärnan”, Minnen från Helsingborg och dess skola samt i Historikkommitténs Helsingborgs historia (2). Åberg har utgivit ett åttiotal böcker, bland annat ”Konsul P. Olsson – en märkesman i Helsingborgs historia” och ”Ramlösa – en hälsobrunns historia under 250 år”. Han tilldelades Helsingborgsmedaljen 1970.