Alexander Munthe

Alexander Munthe (1803-1860) erhöll burskap i Helsingborg 1835 i guld- och silverhantverket samt förenliga gravörarbeten. Han stämplade arbeten mellan 1835 och 1853. Alexander gifte sig 1836 med Petronella Aspelin (1801-1870), som var änka till guldsmeden Lars Andreas Rönnow (1787-1834). Genom giftermålet fick Alexander troligen en del av smideshantverken som tidigare tillhört Lars Andreas, däribland dekorstansar. Bland hans mest kända föremål finns ett sockerskrin från 1837, som idag återfinns i Helsingborgs museers samlingar. Sockerskrinet har flera beröringspunkter med verk av Lars Andreas Rönnow, vilket stärker ovanstående antagande. Sockerskrinet är ovalt med kraftig godronnering på livets nederdel, stansade bårder nertill samt vid mynningen. Elegant nyckelbeslag i mitten med drivna och ciselerade bladflikar samt stämplad bård. Livet står på fyra lågt böjda palmettfötter. Tillhörande lock är högt uppsvängt med räfflat handtag.

Läs mer: Margareta Hansson, ”Guld- och silversmeder”, Helsingborgs historia VI:2 (1985)
My Bengtsson