Albergatagan

Albergagatan, efter gårdsnamn vid Långeberga.