Aftonklubben

Aftonklubben 1975. Sittande tredje från höger ordförande Sigrid Sjövall.

Klubben startade sin verksamhet 1905, och hade inledningsvis verksamhetsadress Gustav Adolfsgatan, senare Carlsgatan 7. Initiativtagare och grundare var bl. a Sigrid Björkman, Ellen Von Platen, Ruth Schürer von Waldheim och Léonie Deshayes. Föreningen skapades som en klubb för att erbjuda fabrikarbeterskor gemenskap, friluftsliv, kurser, föreläsningar och underhållning. I klubbens första stadgar kunde man läsa att; ”Klubbens ändamål är att vara till nytta och nöje för arbetande unga flickor genom att samla dem till arbete, föredrag, musik, lek osv”. Senare beskrev en medlem klubben som ett ”stort hem med känslan av att ha en egen liten krets, dit man alltid kan gå, där man hittar ett piano, ett bibliotek, ett eget litet kök och idel naturliga och glada vänner, som alla vill hjälpa till att göra samvaron så givande som möjligt”. Sigrid Sjövall (1889-1989), mångårig ordförande i Aftonklubben mellan 1928 och 1975, var ämnesläraren från Olympiaskolan som av många förknippades med AK och dess många verksamheter.

Aftonklubben på utflykt på Skäralid, Söderåsen 1937.

Kursverksamheternas innehåll ändrades över tid, men var inledningsvis inriktad mot repetitionskurser i skolämnen ”särskilt i rättskrivning och geografi”, föreläsningar i skiftande ämnen, sjuk- och hemvård, matlagning, sömnad, barnavård och sömnad. Ambitiösa exkursioner med buss genomfördes ofta till städer och natur i främst Skåne och Själland. Årligen hölls stora fester för medlemmarna med sång, musik, teater och maskerader som teman. 1930 köpte klubben en sommarstuga, ”Villa Granelid”, vid Koldinge dammar i trakten av Tyringe. Stugan var en gåva av Deshayes. Den erbjöd medlemmarna en möjlighet till semestervistelser och var en viktig del i klubbens sommarverksamheter. 1952 gjorde klubben en resa till Västtyskland där man bl. a besökte flyktingläger och skänkte mat och textilier som sytts eller stickats av medlemmar.

Klubbens medlemmar var inledningsvis i åldrarna från 20 till 60, men medelåldern ökade med tiden. AK finansierades med privatdonationer, medlemsavgifter, soaréer och liknande. Sista sammankomsten hölls i Banckska villan 1986 då klubben formellt upplöstes, men några medlemmar träffades sporadiskt fram till 1992.

PJ