Adventskyrkan

Adventskyrkan, frikyrka för sjundedagsadventisterna med lokal sedan 1961 i den forna Roxy-biografens hus vid Nedre Nytorgsgatan.