Adolfsbergsskolan

Adolfsbergsskolan, Södra Hunnetorpsvägen, togs i bruk 1972 och har elever från förskola till och med årskurs 6.