Ad. M. Sohlé

Sohlé, Ad.M., var under 1900-talets första decennier en produktiv och humoristisk karikatyrtecknare, som utgav ett par album med titeln Helsingborgsprofiler.