Abraham Callerholm

Callerholm, Abraham, död 1860, den siste stadskommendanten i Helsingborg. Callerholm tillträdde befattningen 1824 och innehade den till sin död. År 1870 utgick befattningen ur rullorna och därmed försvann en tjänst som funnits nästan oavbrutet sedan medeltiden.