Abdon Finax

Abdon Finax. Anläggningen på Ättekulla

Abdon Finax, ett av landets största cerealieföretag.

Det började sin verksamhet genom att bröderna Leif och Rolf Abdon 1973 startade bolaget Abdon Mills AB och uppförde en kvarnanläggning på Ättekulla industriområde för produktion av bageri och hushållsmjöl. Driften utvidgades i slutet av 1970-talet med bildandet av dotterbolaget Finax AB och byggandet av en fabrik för havregryn och frukostflingor. Finax AB är också ledande producent av glutenfritt mjöl i Europa. Företagen sysselsätter i Helsingborg ca 60 personer. Med Helsingborg som bas har liknande verksamheter utvecklats på andra platser och framför allt i Danmark, Island, USA och Canada. Under 2005 var gruppens samlade omsättning drygt tre miljarder kronor.