AB Svenska Tandborstfabriken

Tandborstfabriken, AB Svenska, grundad 1934 i Helsingborg som landets första specialfabrik för tillverkning av tandborstar. Verksamheten var förlagd till egen fabriksbyggnad vid Utmarksgatan 9 i Käftaåra. Eftersom produkterna bestod av celluloid som är eldfängt uppfördes byggnaden med speciella säkerhetsanordningar. Ägaren, Eric Sjöberg, flyttade fabrikationen till Tyringe 1945 och staden förvärvade fabriksbyggnaden. Den köptes samma år av maskinfirman Bröderna Åkesson.