AB Plåtförädling

Plåtförädling AB, var på sin tid en storindustri i Raus Plantering vid Triangeln

AB Plåtförädling, industriföretag i Raus plantering för tillverkning av bl.a. radiatorer, uppgick senare i AGA. Se Anders Jönsson.