AB Packningsindustri

AB Packningsindustri

AB Packningsindustri, grundad i Malmö 1918 men flyttades till Centralgatan i Helsingborg 1925 sedan Helsingborgsintressenter övertagit aktiemajoriteten. År 1935 flyttades fabriken till Långvinkelsgatan 125 och i början på 1940-talet till hörnet Industrigatan/ Kielergatan på Råå. En tekniker vid företaget, ingenjör Lennart Öberg, uppfann en sensationell tillverkningsmetod att framställa transparent bakelit som bl.a. kom till användning under kriget för tillverkning av ”billyktglas”. Annars bestod tillverkningen i huvudsak av packningar till industrin, sjöfarten m.fl. Från 1960-talet påbörjades en avveckling av företaget. KEA