AB Leonard Richter

Richter, AB Leonard, fodermedelsföretag, grundat 1916 av Leonard Richter (1880–1974). Första lokalerna inrättades i den f.d. Melassfabriken på Söder, men verksamheten flyttades 1925 till Norra hamnen där ena halvan av ett magasin efter J. Jacobsson AB (se Foderkompaniet) inköptes. Richter importerade oljefrökakor m.m., tillverkade bl.a. diverse mjöl- och fodermedel, men handlade även med andra till lantbruket hörande produkter som gödning och salt. Företaget drevs efter Richters död av sonen, Sven Richter, som efterhand kom att bli stor leverantör av stensalt för snösmältning, salttabletter för avkalkning och havssalt för beredning av livsmedel. Andra stora produkter var torv, täckbark, egentillverkat duvfoder, snäckskal, melass och betfor. I samband med Norra hamnens omdaning tvingades Sven Richter att lägga ner verksamheten i slutet av 1980-talet. Se även Richters magasin. KEA

Läs mera: Ingrid Fredin: ”Magasin i Norra hamnområdet” (1989).