AB Larsson och Christofferson

AB Larsson och Christofferson, grundat i januari 1899 under namnet Helsingborgs Grafkransfabrik av Carl Edv. Larsson och Nils Christoffersson. Företaget, som var landets första fabrik för tillverkning av begravningsartiklar, utvidgades snabbt och man köpte fastigheten Prästgatan 23–25. Denna fick 1906 om- och tillbyggas för att klara fabrikationen, som omfattade förutom kransar och band, även dekorationer, konstgjorda blommor, blomster- och fruktkorgar av keramik, bordlöpare, placeringskort, m.m. Christoffersson avled 1900 och efterträddes av Walfrid Johansson, men med Larsson kvar i ledningen, fram till 1913 då firman ombildades till aktiebolag och med Larsson som vd. År 1940 tog en son, Gunnar Larsson Leide, över ledarskapet och Carl E. Larssons brorson, Harry W. Larsson, blev chef för fabriken. Företaget hade omkring 100 anställda som mest, men lades ner 1958 och avregistrerades 1965. KEA