AB Jie Johnsons keramiska fabrik

AB Jie Johnsons keramiska fabrik grundades av John Evert Johnson, ”Jie” (1908–1994) år 1942.

John Evert Johnson, grundare av JIE Keramik.
John Evert Johnson, grundare av JIE Keramik. Bilden tagen 1965 av AB Helsingborgs-Bild.

Efter att ha utbildat sig till butiksdekoratör i Stockholm fick John Evert Johnson i mitten av 1930-talet arbete på EPA:s nya varuhus i Helsingborg, då beläget vid konsul Olssons plats. När leksaks- och sportbutiken Bröderna Boréus flyttade in i det nybyggda grannhuset, värvades John Evert Johnson både som butiksdekoratör och formgivare av träleksaker. Vid sidan av arbetet på Bröderna Boréus, startade han ett eget företag i en liten lokal på Hantverkargatan. Här tillverkades föremål av trä såsom möbler och annat för hemmet samt små souvenirer. Möbelsnickaren Hugo Karlsson knöts till företaget och utförde de praktiska momenten. Under andra hälften av 1940-talet utvecklades sortimentet både genom utökad tillverkning av egendesignade träartiklar och genom försäljning av keramik- och glasartiklar från andra leverantörer. Efter två år hade företaget vuxit ur lokalerna och flyttade till Gantofta där företaget inrättades i ett gammalt spannmålsmagasin. I samband med detta avslutade John Evert Johnson sin anställning hos Bröderna Boréus. Företaget ombildades också till ett aktiebolag som fick namnet AB Jie Johnsons keramiska fabrik och bröderna John, Åke och Karl-Axel Holm blev delägare.

År 1952 startades egen produktion av keramiskt hushållsgods och i mitten av 1950-talet expanderade företagets dekoravdelning och flera dekoratriser anställdes, bland dem Anita Nylund. Hennes nytänkande formspråk i mönster och den naivistiska och folkliga stilen blev en stor succé.  Produktionsvolymen ökade så mycket att en nybyggnation planerades och en ny fabrik stod färdig 1960. Ganska snart efteråt, vid 1960-talets mitt, minskade försäljningen av hushållsartiklar. Skälen var många, bland annat ökad konkurrens av billigare import och etablering av moderna butiker och kedjor samt larmrapporter om bly i glasyrer. Lösningen blev en successiv övergång till prydnadsgods.

Bland alla dekoratriser och formgivare som arbetat på AB Jie Johnsons keramiska fabrik återfinns bland andra, förutom Anita Nylund, Elsi Bourelis, Ingrid Forsby, Ella Bergstrand, Lisa Larsson, Aimo Nietsovouri, Annika Kihlman, Maria Ericsson, Eric Engqvist och Staffan Johnsson.

AB Jie Johnsons keramiska fabrik gick konkurs 1992 och företaget fick nya ägare. Den nya firman fick namnet AB Jie Keramik och tillverkningen flyttade utomlands.

BW

Källa: Aimo Nietosvouri