AB Holms skeppsvarv

AB Holms skeppsvarv, grundat 1899 av Idof Emil Holm (1871–1944) under namnet Råå Varf. Redan Emil Holms farfar Jöns Holm (1797–1868) hade tidigare byggt båtar vid Raus kyrka. 1902 bildades ett bolag, Råå Varfsaktiebolag och en slip började byggas. Råå Varfsaktiebolag trädde i likvidation 1917 och i november samma år bildades Råå nya Varfsaktiebolag med Rederiaktiebolaget Polstjernan som ägare. I början av 1920 trädde bolaget åter i likvidation och varvet såldes tillbaka till hemorten och därefter kallas varvet AB Holms skeppsvarv. År 1942 övertogs ledningen av Åke Holm. Från 1995 ägs varvet av en representant för familjen Holm och fyra anställda. Varvet heter i dag AB Holms Varv. Det var under många år Råås största arbetsplats och produktionen har varit omfattande genom åren. Fiskefartyg, skonerter, galeaser, lustyachter, lotsbåtar, bevakningsfartyg, lastfartyg och färjor har tillverkats eller reparerats. Varvet har i dag ändrat karaktär och ingen nyproduktion förekommer längre.