AB Ernst O. Jönsson

Den helsingborgska Kärnan-cykeln.

Jönsson, Ernst O. AB, vardagligt känd som Cykelfabriken Kärnan, började tillverkningen av cyklar 1901 i en verkstad vid Drottninggatan 102. Cyklarna marknadsfördes under namnet Kärnan. Rörelsen, som även omfattade maskin- och motordelar, utvidgades ständigt, flyttade omkring 1904 till Norra Storgatan 9 och 1907 till Kullagatan 26, i en fastighet som på 1820-talet hyste ett sockerbruk. Fabrikör J. avled 1914 varpå rörelsen övertogs av brodern, Ragnar J. Omsättningen fortsatte att stiga och 1927 förvärvades en större industrifastighet vid Gåsebäcks industriområde. Här kom även lättviktsmotorcyklar och mopeder att tillverkas, liksom halvfabrikat, såsom vevlager och ramar. Kärnan-cykeln, med allmänt omdöme som en kvalitetscykel, levererades över hela landet. Fabriken sysselsatte omkring 100 personer. År 1966 upphörde tillverkningen och verksamheten lades ner.