A.J. Angel

Angel, A.J., Täckfabriken, grundad 1895 av grosshandlare Anders Johan Angel, som 1898 började tillverka täcken i källaren till sin nybyggda villa, Bo, i hörnet Randersgatan/Halalid. Försäljning ägde rum på Fågelsångsgatan 2 under flera år, men 1912 flyttades butiken till Kullagatan 7, som dock inte räckte till för den ökande tillverkningen och försäljningen. I stället köpte han den intilliggande fastigheten nr 9, där Löthmans handskfabrik förut legat. År 1940 avled Anders Johan och firman togs över av sonen, Gunnar Angel, som senare flyttade fabriken till Trädgårdsgatan 15 där lokalerna efter Cykelfabriken King togs över. En tredje generation, Göran Angel, tog senare över ledningen. Täckfabrikationen har upphört men 1961 köpte Torsten Sjöholm företaget och verksamheten har övergått till grossist- och agentur inom livsmedelsmaskiner. Torstens son, Johan Sjöholm, leder sedan 1983 företaget, som efter 110 år (2005) fortfarande heter A.J. Angel och sedan 1964 finns på Kvarnstensgatan 15.