William Lengertz

Lengertz, William
Lengertz, William

Lengertz, William, 1891–1962, (född Persson) författare, skriftställare, boksamlare, innehavare av bokhandelsantikvariat. Lengertz föddes i Linderöd, vars hembygd han skrev flitigt om, i bland under signaturerna Jan Ås eller Sile. Han kom till Helsingborg 1910, samma år som han tagit efternamnet Lengertz, fick arbete på Sydsvenska annonsbladet som ägdes av Mauritz ”Moje” Mandahl. Skrev en kort tid även på Helsingborgs Dagblad. Flyttade till Eslöv 1912 men var 1913 åter i Helsingborg ”… som sedan dess alltid varit den stad jag älskat”. Blev journalist på Öresunds-Posten till 1917. Tog 1915 över tidningen ”Jul vid Sundet” som startats 1914 av J. A. Törnblom (sign. ”Elf Norrbo”), sålde tidningen 1921.
År 1918 öppnade Lengertz bokhandel i Bruksgatan 11 under namnet Skåneförlaget. Affären överlät han 1921 på John S. Jönsson. 1922 lämnade Lengertz Helsingborg och öppnade bokhandelsantikvariat i Lund och från 1924 även i Malmö. Lengertz har på eget förlag gett ut många böcker om Skåne, inte minst om Helsingborg. Boken ”Hälsingborgiana” (1935) ingår i ”Böcker och publicister”. Den innehåller glimtar om Helsingborgslitteratur och av Helsingborgsprofiler. Andra utgåvor med Helsingborgsanknytning är ”Skåneskildrare och andra” liksom ”Glimtar av Helsingborg med omnejd i litteraturen”. I ”Min kulörta bok” (1940) redovisas en mångfald Skånska porträtt och minnen. Se även Bokhandlare och antikvariat. KEA