Wieselgrensskolan

Wieselgrensskolan, Furutorpsgatan, togs i bruk 1947. Skolan har namn efter Peter Wieselgren, nykterhetskämpe och kyrkoherde i Helsingborg i mitten av 1800-talet. I en jubileumsskrift står att ”Wieselgrensskolan är den första av stadens folkskolor som fått egen aula. Denna är dessutom försedd med en ljudfilmsanläggning, den första vid stadens skolor.” Här finns elever från förskola till och med årskurs 9. Skolan har i dag musik- och fotbollsklasser. År 1950 sattes Thyra Lundgrens konstverk ”Det eviga” upp på skolan.