Wallåkra stenkärlsfabrik

Wallåkra stenkärlsfabrik
Wallåkra stenkärlsfabrik

Wallåkra stenkärlsfabrik, keramikfabrik anlagd 1864, är fortfarande i bruk och tillverkar efter traditionella metoder saltglaserat stengods. Fabriken övertogs 1988 av bl.a. Åsa Ormell som sedan 2001 ensam driver verksamheten vidare. Intill stenkärlsfabriken i magasinshuset över ett biflöde till Råån finns en modern restaurang.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton från fabriken, bl.a.: [[1]]