Västraby gård

Ekonomibyggnader
Ekonomibyggnader

Västraby gård, belägen ca två kilometer nordväst om Kattarp. Gården har sitt ursprung i en medeltida by med ca 15 gårdar. Vid enskiftet på 1830-talet revs alla gårdar utom Västraby gård varvid denna bildades av byns mark.