Västhamnsverket

Västhamnsverket, kraftvärmeverk uppfört norr om Västhamnen år 1981. Under de första åren användes framförallt kol som bränsle jämte en mindre del olja. Senare kompletterades även med naturgas som bränsle. I dag utnyttjas i huvudsak biopellets och spillvärme från Kemira. I Västhamnsverket produceras fjärrvärme, fjärrkyla och el. Se även elverk/energiförsörjning.