Von Platenska huset

von Platenska huset, beläget mitt i Springpostgränden på den östra sidan, uppfört 1843 av generaladjutanten Achates von Platen. Huset är numera synagoga för den mosaiska församlingen.