Väla

Väla, ursprungligen en bondby inom Kropps socken. Helsingborgs expansion österut har emellertid helt utplånat byn och endast en av gårdarna, Väla gård, finns kvar i dag, inklämd mellan E4 och Kanongatan. Byn har fått ge namn åt Väla centrum, trots att anläggningen ligger på mark, som tillhörde Björka gård. Se Björka.

Arkeologiska undersökningar har man gjort i byar som har rötter i medeltiden, bl.a. Väla. En bostadslänga som daterats till 1300-talet har undersöks och dess rökstuga var byggd i korsvirke.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från Väla, bland annat: [[1]]

Läs mer: Helsingborgs Historia Del VIII:1 [[2]]