Vita bandet

Foto från tidigt 1940-tal.
Foto från tidigt 1940-tal.

Vita bandet, (Hvita bandet) grundat på 1860-talet av Världens nykterhetskvinnors kristliga förening. Organisationens motto: ”För Gud, för hem och alla land”. År 1911 öppnade man i Lorensberg (f.d. nöjesrestaurang) på Bergaliden 2 ett barnhem som 1914 flyttade till nytt hus på Hebsackersgatan 41. Barnhemmet lades ner 1950, då även organisationen Vita bandet synes ha upphört i Helsingborg. I samband med stadens inträde i landstinget hade driften tagits över av socialförvaltningen. År 1958 togs byggnaden i bruk som elevhem för sköterskor. Samtidigt uppfördes i kommunal regi ett nytt barnhem, Rönbäcksgården, strax intill, invigt 1959. År 1961 inrättades ett daghem för barn med CP-skador i Vita bandets f.d. barnhemsbyggnad. Verksamheten drevs sedan av socialförvaltningen som Vita bandets barnstuga, där både handikappade och friska barn togs emot. År 1991 öppnades i privat regi Slottshöjdens förskola, där nu f.d. Vita bandets småbarnshem utgör en del av skolans lokaler. Därmed har namnet Vita bandet upphört inom barnverksamheten i Helsingborg.
Läsa mera: Allan Selge, ”Det sociala kapitlet – om barnhemmet” i ”De hundra åren” (1962).