Viskängen

Viskängen, grönområde mellan Malmögatan i norr, Köpingevägen i öster, Örebrogatan i söder och Viskgatan i väster. På den intilliggande Källängen låg tidigare Viskkällan som ingick i stadens vattenförsörjning. En tidigare ägare av markerna hette Whisk och det är sannolikt efter honom namnet kommer. Se även Vattenkällor.