Viskans vall

Viskans vall, bollplan sydväst om Viskgatan/Övre Nytorgsgatan, anlagd 1927 av Högaborgs Bollklubb. Fotbollsklubben fick 1937 flytta till Tre Torns plan vid Jönköpingsgatan då staden skulle uppföra hyreshus på platsen. Se Viskängen.