Villatomtsvägen

Villatomtsvägen, området styckades av till stora tomter på 1860-talet och det kallades länge för Villatomterna (Slottshöjden).