404

The page could not be found

Vi gjorde en sökning på webbplatsen till dig, kanske letade du efter:

 • 11 December, 2016

  Vikingsbergsparken

  [caption id="" align="alignnone" width="1831"] Vikingsbergsparken. En överväldigande blomprakt[/caption] Vikingsbergsparken, omger den tidigare konstmuseibyggnaden Vikingsberg vid landborgskanten. Efter det att staden övertagit Vikingsberg 1924 genomgick anläggningen en total omläggning mellan åren 1928 och 1931 och fick då sitt nuvarande utseende. Framför huvudbyggnadens västsida står sedan 1926 Ivar Johnssons staty David. Den hade ursprungligen sin plats nedanför

 • 11 December, 2016

  Vikingsbergsskolan

  Vikingsbergsskolan med klasserna 1–3 inrymdes 1950–1966 i Hertska villan (se villa Nyborg) i Vikingsbergsparken.

 • 11 December, 2016

  Tuppen

  ”Tuppen”, i VikingsbergsparkenTuppen, skulptur i svetsat rostfritt stål av Palle Pernevi, placerad i Vikingsbergsparken 1969. Tuppen skapade på sin tid stora rubriker i tidningarna och var upphovet till ett stort bråk mellan konstnären och Malmö stad. Anledningen till kontroversen var att Palle Pernevi 1964 vann en utsmyckningstävling utlyst av Malmö stad. Under ärendets gång genom