404

The page could not be found

Vi gjorde en sökning på webbplatsen till dig, kanske letade du efter:

 • 11 December, 2016

  Vikingsbergsparken

  [caption id="" align="alignnone" width="1831"] Vikingsbergsparken. En överväldigande blomprakt[/caption] Vikingsbergsparken, omger den tidigare konstmuseibyggnaden Vikingsberg vid landborgskanten. Efter det att staden övertagit Vikingsberg 1924 genomgick anläggningen en total omläggning mellan åren 1928 och 1931 och fick då sitt nuvarande utseende. Framför huvudbyggnadens västsida står sedan 1926 Ivar Johnssons staty David. Den hade ursprungligen sin plats nedanför

 • 3 August, 2022

  Palle Pernevi

  Palle Pernevi, född 1917 i Helsingborg, död 2017. Skulptör, främst verksam i Göteborg. Pernevi omvandlade i sina tidiga verk impulser från abstrakt engelsk efterkrigsskulptur till en expressiv öppen gestaltning där figurerna ofta framstår ur en samverkan mellan olika individuella rytmiska former. Bland hans mera kända verk kan nämnas ''Fina fisken'' på Guldheden i Göteborg och

 • 11 December, 2016

  Vikingsbergsskolan

  Vikingsbergsskolan med klasserna 1–3 inrymdes 1950–1966 i Hertska villan (se villa Nyborg) i Vikingsbergsparken.