Victor Landegren

Landegren, Victor, borgmästare 1854–1868.