Svedberga kulle

Svedberga kulle, statligt naturreservat och avsatt bl.a. på grund av dess betydelse för förståelsen av inlandsisens avsmältning i området. Bildningssättet är oklart, vissa anser att det är en drumlin, d.v.s en avlång jordavsättning som brukar finnas vid uppstickande bergklackar där isen släppt jord vid rörelser i ismassan. Sådan bergklack saknas här varför vissa anser att det är en så kallade ändmorän, d.v.s. av inlandsisen ihopskrapad jordmassa vid tillfällen då isen tillväxte. I det välfrekventerade rekreationsområdet finns ek, bok, alkärr och olika bestånd planterad skog och en milsvid utsikt. Här finns en del jätteträd, t.ex. flera exemplar av bok som mäter fyra till fem meter i omkrets och är upp till 30 m höga, samt en mycket grov ask.