Strandgatan

Strandgatan, Lilla, Norra, Södra, från början troligen gångvägar längs strandkanten under medeltiden (Centrum).