Storgatan

Storgatan, Norra och Södra. I dag följer gatorna i stort sett den sträckning de haft sedan medeltiden, under dansk tid som Adelgade respektive Algade. Det var den viktigaste gatan genom att den utgjorde infart från söder varifrån transporter kom från såväl Lund, Malmö, Landskrona som marknaderna i Skanör/Falsterbo. Gatan kom att bli en s.k. torggata (adel-gade–hærstræde) med sin största bredd kring Mariakyrkan (före utbyggnaden åt öster). Här utvecklades torghandeln, här kunde vagnar lätt passera varandra. Även strax söder om (Möllegränden/ Himmelriksgränden) var gatubredden större än i övrigt. Den nuvarande gatunivån ligger enligt utgrävningar 0,6–1,5 meter över den medeltida. På 1787 års karta förekommer de nuvarande namnen, på kartskiss från omkring 1730 kallas de Norra Stora gatan respektive Södra Stora gatan (Centrum). Se även Axeltorg.