Stora Möllevången

Stora Möllevången, markområde ungefär motsvarande nuvarande stadsdelen Tågaborg.